Cách Ngăn Chặn Hacker tới website

Các hacker luôn tìm kiếm những điểm yếu trong một hệ thống mạng để hack hệ thống an ninh của công ty bạn và nắm giữ những thông tin bí mật.

Một số “hacker đen” có được niềm vui từ việc phá hoại hệ thống an ninh và một số hacker làm điều đó vì tiền. Bất kể lý do gì, tin tặc nguy hiểm đang gây ra những cơn ác mộng cho các công ty và tổ chức của hầu hết các quy mô. Các doanh nghiệp lớn, ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ sở an ninh là mục tiêu đặc biệt được yêu thích của tin tặc. Tuy nhiên, mối đe dọa này có thể được ngăn chặn ở mức độ tuyệt đối nếu các biện pháp an ninh thích hợp được thực hiện vào đúng thời điểm.

Thay đổi mật khẩu mặc định ngay lập tức.

Một số phần mềm có tích hợp mật khẩu để cho phép đăng nhập lần đầu tiên sau khi cài đặt; nó là cực kỳ không khôn ngoan để giữ nguyên mà không thay đổi.

Xác định điểm vào.

Cài đặt chương trình phần mềm quét thích hợp để xác định tất cả các điểm nhập từ internet vào mạng nội bộ của công ty. Bất kỳ cuộc tấn công vào mạng, cũng đều  bắt đầu từ những điểm này. Tuy nhiên, việc xác định những điểm vào này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tốt hơn là nhờ sự trợ giúp của các IT có tay nghề đã được huấn luyện an ninh mạng đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ này thành công.

Thực hiện các cuộc tấn công và kiểm tra xâm nhập.

Bằng cách chạy thử nghiệm tấn công và thâm nhập, bạn có thể xác định những điểm dễ bị tấn công trong mạng mà có thể dễ dàng truy cập từ cả người dùng bên trong và bên ngoài. Sau khi xác định những điểm này, bạn sẽ có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ các nguồn bên ngoài và sửa chữa các cạm bẫy có thể trở thành điểm nhập cảnh cho kẻ xâm nhập để hack vào mạng của bạn. Việc kiểm tra phải được thực hiện từ cả quan điểm nội bộ cũng như bên ngoài để phát hiện tất cả các điểm dễ bị thâm nhập.

Thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức người dùng.

Tất cả các bước có thể phải được thực hiện trước tập thể, làm cho tất cả người dùng mạng nhận thức được những sai lầm của an ninh và các biện pháp bảo mật cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này. Bạn có thể tiến hành kiểm tra kỹ thuật xã hội để xác định nhận thức của người dùng. Cho đến khi tất cả người dùng nhận thức được một số yếu tố liên quan bảo vệ đến mạng.

Thực hiện và sử dụng chính sách mật khẩu.

Sử dụng các chính sách mật khẩu mạnh bằng cách sử dụng mật khẩu có 7 ký tự có độ dài an toàn và tương đối dễ nhớ. Mật khẩu phải được thay đổi sau 60 ngày sử dụng. Mật khẩu cũng nên được tạo thành cả hai ký tự alpha và số để làm cho nó trở nên độc đáo hơn.

Xóa nhận xét trong mã nguồn trang web.

Nhận xét được sử dụng trong mã nguồn có thể chứa thông tin gián tiếp, có thể giúp phá vỡ trang web và thậm chí cả tên người dùng và mật khẩu. Tất cả các nhận xét trong mã nguồn trông không thể truy cập được cho người dùng bên ngoài cũng cần được xóa vì có một số kỹ thuật để xem mã nguồn của gần như tất cả các ứng dụng web.